Mozaik : Masuk Neraka Sebelum Masuk Surga. Bukankah Neraka Itu Kekal?

WARTAHOT – “Sesungguhnya orang-orang kafir, baik Ahli Kitab dan Kaum Musyrikin, mereka berada di neraka jahanam kekal selamanya di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk.” (QS. Al Bayyinah: 6)

Ayat lainnya:

“Allah telah menyediakan bagi kaum munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir, neraka jahanam mereka kekal abadi di dalamnya.” (QS. At Taubah: 68)

Imam Ibnu Hazm Rahimahullah mengatakan tentang adanya ijma (konsensus) keabadian Neraka menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah:

“Sesungguhnya nereka itu benar adanya, dia adalah negeri azab yang abadi, tidak pernah rusak begitu pula dengan penghuninya tidak pula fana, dia ada selamanya tidak ada akhirnya. Neraka disediakan untuk semua orang kafir yang menyelisihi agama Islam, dan siapa pun yang menyelisihi para nabi terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” (Imam Ibnu Hazm, Maratibul Ijma, Hal. 173. Darul Kutub Al Ilmiyah)

Wallahu A’lam. [Ustadz Farid Nu’man Hasan.S.S.]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30 + = 34